Upozornění

Tento ceník je pouze orientační a měl by být nápomocný k utvoření představy výsledné ceny za stavební práce. V ceníku nemohou být z důvodu rozdílnosti jednotlivých stavebních projektů uvedeny přesné ceny úkonů.

Kalkulace může být vytvořena až po detailním shromáždění veškerých informací daného stavebního projektu.

Úkon Orientační cena